Obecní knihovna Žeranovice
Naposledy aktualizováno: 07.11.2018 12:37:44

OBRÁZEK : logo.jpgVýznamní rodáci ze ŽeranovicOBRÁZEK : logo.jpg

 

DOKOUPIL Antonín – katolický kněz, překladatel
* 13. 6. 1881 Žeranovice u Holešova
+ 14. 1. 1946 Kvasice
Studoval bohosloveckou fakultu v Olomouci, po vysvěcení v roce 1904 nastoupil do Zdounek u Kroměříže. Od roku 1921 až do své smrti působil jako farář v Kvasicích. Angažoval se v náboženských spolcích (např. byl jednatelem Matice svatohostýnské). Překládal z němčiny, latiny, italštiny a napsal biografii významných katolických osobností.

 

JAKUBÍK Václav – duchovní, publicista
* 17. 12. 1891 Žeranovice u Holešova
+ 30. 12. 1968
Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Od roku 1934 působil ve Velké Bystřici.

 

JANÁSEK Jan – archeologie, vlastivěda, numismatika, chemie
* 25. 11. 1898 Žeranovice u Holešova
+ 8. 8. 1975 Olomouc
Už jako student publikoval s J. Wolkerem a E. Valentou své literární příspěvky v přerovském Sborníku českých studentů na Moravě a ve Slezsku. Vystudoval chemii a pracoval v cukrovarech, ale také spolupracoval s olomouckým muzeem a aktivně se zapojil do činnosti VSMO. Zajímal se hlavně o historii a prehistorii a s archeologem prof. J. Skutilem se podílel na archeologických výzkumech v regionu. Byl redaktorem tří ročníků Holického sborníku.

 

JANOVSKÝ Rudolf – vlastivědný pracovník, archeologie, numismatika
* 16. 9. 1873 Žeranovice u Holešova
+ 18. 9. 1935 Holešov
Ředitel spořitelny v Holešově, městský tajemník a zakladatel zdejšího muzea. Podílel se na Holešovské hanácko-valašské výstavě. Pracoval na dějinách tufarnictví na Bystřicku a soustředil mnoho materiálů, které se týkají také Valašska. Je m.j. autorem prací Domácí průmysl na Holešovsku (1930), Eduard Peck – kulturní pracovník valašský 1857–1931 a četné vlastivědné články publikoval v časopisech Český lid a Naše Valašsko.

 

KnihaOBRÁZEK : obalka_nove_knihy_o_zivote_rudolfa_janovskeho_vydane_v_zari_2013.jpg

 

Knihu Radky Pilařové s názvem „Rudolf Janovský – výjimečná osobnost“ (cena 30 Kč), kterou v září 2013 vydalo město Holešov v edici Knihovnička Holešovska. Knihu finančně podpořila i obec Žeranovice.

 

Město Holešov:

 

http://www.holesov.cz/…cna-osobnost

 

Stručný životopis Rudolfa Janovského

 

Rudolf Janovský (1873–1935), který se narodil v Žeranovicích, je úzce spjat s naším regionem na konci 19. století a v první třetině 20. století. Ve svých 24 letech se stal v Holešově městským tajemníkem a zároveň i účetním Spořitelny města Holešova. Po osamostatnění spořitelny od města v roce 1911 se stal jejím správcem, ředitelem a nakonec vrchním ředitelem. Pracoval ve Spořitelně města Holešova celkem 37 let a pozdvihl ústav natolik, že se stal největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese.

Ve svém volném čase se od mládí věnoval archeologii a sběratelství. Jeho archeologická sbírka se stala základem pro vznik městského muzea v Holešově, na jehož založení se výrazně podílel, ale otevření expozice se nedožil. Sepsal 170 časopiseckých a novinových článků. Ve svých vlastivědných článcích se snažil zaznamenat například pomíjivé stavby či jevy, aby nedošlo k jejich zapomnění (větrné mlýny, domácí průmysl, olejnictví apod.). Velmi cenný je také jeho soupis zvonů na Holešovsku. Řadu témat však nestihl zpracovat a jeho poznámky jsou součástí osobní pozůstalosti uchovávané ve Státním okresním archivu Kroměříž.

Se svojí manželkou Filoménou, která mu po celý život vytvářela příjemné rodinné zázemí, měl osm dětí (čtyři dcery a čtyři syny). Sedm z nich se dožilo dospělosti.

U příležitosti svých šedesátých narozenin byl Rudolf Janovský jmenován čestným občanem města Holešova.

Zemřel ve věku 62 let a byl pochován do rodinného hrobu Janovských na holešovském hřbitově.

 

KUBÍČEK Václav – kněz, vzdělávání, pedagogika, literatura
* 30. 1. 1866 Žeranovice u Holešova
+ 9. 12. 1951 Loštice
Vystudoval bohosloví v Olomouci a byl katechetou v Lošticích. V roce 1920 povolán na teologickou fakultu v Olomouci jako adjunkt fakulty a docent didaktiky a katechetiky, v roce 1934 dostal titul profesora. Přednášel pedagogiku, didaktiku a katechetiku, je autorem náboženských knih Prvouka, Katechetika, Katechismus a Biblické dějiny.

Slovník osobností východní Moravy

 

PhDr. ŽŮREK Josef (Klement Maria Žůrek) - člen Řádu premonstrátů, docent křesťanské sociologie na univerzitě v Brně, pedagog a misionář...                                                OBRÁZEK : deska.jpg

* 12. 2. 1874 Žeranovice u Holešova

+ 10. 4. 1954 V Černé Vodě

 

 

 

                                                                     

Životopis si můžete přečíst...ZDE:

   1.soubor, 2. soubor, 3. soubor

 

 

 

 

 

 

 


Vybráno z Databáze regionálních osobností – Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz

 

Dúbravčík, Jan, 1955-
Smýkal, Antonín, 1885–1941
Žůrek, Josef, 1874–1954

 

(toto jsou interaktivní odkazy, po zakliknutí jména se otevřou a ikonou zpět se vrátíte do původní web. str.)

 


Vybraná regionální literatura:

 

OBRÁZEK : logo.jpg Z katalogu naší knihovny
 OBRÁZEK : schranka03.jpg Z katalogu Městské knihovny v Holešově (MKSH)
OBRÁZEK : km_kk.jpg Z katalogu Knihovny Kroměžížska (KK)

 

AN=ČLÁNKY       KN=KNIHY
 

 
Proces zabral 0.0053 sekund času a 0.75MB paměti.