Obecní knihovna Žeranovice
Naposledy aktualizováno: 07.11.2018 12:37:44

Zřizovatelem knihovny je obec Žeranovice a práci knihovnice zastává již řadu let paní Mgr. Jarmila Odstrčilová.

 

WinkVýpůjční dobaSmile

 

Pondělí: 18.00 – 20.30 hod.

Středa : 17.00 – 20.30 hod.


zeranovice.k@seznam.cz.

 

Obecní knihovna se významně podílí na společenském a kulturním životě obce. Půjčování knih má v obci dlouholetou tradici. V roce 2004 byla knihovna přestěhována do nových zrekonstruovaných prostor. Je vybavená novými regály na knihy a  moderním funkčním nábytkem. Čtenářům je k dispozici dostatek prostoru a studijních míst. Bylo také vytvořeno pracovní místo s PC sestavou, která je vhodně umístěná a umožňuje klid a soukromí při práci. Obecní úřad vynaložil na modernizaci knihovny více než 100 000 Kč. 

V současné době se knihovna nachází v prvním patře  novogotického trojkřídlého zámečku s věží, který byl do dnešní podoby přestavěn r. 1852 z Žeranovické tvrze, která stála již v roce 1342.

Občanům je zde k dispozici 2276 knižních svazků, z toho 1890 sv. beletrie a 386 sv. naučné literatury. Knihovní fond je žánrově velmi pestrý a každým rokem se rozrůstá o nové tituly, které jsou nakupovány z prostředků obce. Nabídku také rozšiřují odebíraná periodika např. (ABC, Bravo, Čtyřlístek, Květy, Vlasta, Týdeník Kroměřížska). Knihovna nemá bezbariérový přístup, proto nabízí starším a handicapovaným občanům donáškovou službu knih. 

Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska – příspěvkovou organizací, která je pověřenou knihovnou pro kroměřížský region Zlínského kraje a střediskovou knihovnou - Městskou knihovnou v Holešově. Regionální funkce jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické, konzultační a poradenské činnosti pomáhají pracovníci knihoven  např. s revizemi,  aktualizacemi knihovního fondu a nebo s elektronickým zpracováním nových knižních přírůstků.

V září roku 2009 byl elektronicky zkatalogizova­ný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy z fondu knihovny (včetně knih zapůjčených výměnných souborů) v on-line katalogu (do katalogu se dostanete z hlavní nabídky webových stránek obecní knihovny – menu „On-line katalog“).

Knihovna Kroměřížska poskytuje zdarma výměnné soubory knih 2× do roka (jaro a podzim). Knihy jsou různě tématicky zaměřené -  převážně nové a obohacují tak nabídku knižních  novinek obecní knihovny. 

 

Co může být krásnějšího pro knihovnici než udělat někomu radost pěknou knížkou!

MZ, JO


K nahlédnutí:


OBRÁZEK : pc.jpg 
 OBRÁZEK : stitek.jpg
 OBRÁZEK : signatury.jpg  

             (Vybrané třídy MDT)

 

 


Knihovna v číslech:

 

  2010 2011 2012 2014 2015 2016
 Registrovaných čtenářů     131     127 130

 150

149

149

 Návštěvníků celkem 1625 1762 1896

 1666

1448

1319

 Výpůjčky celkem 3985 4002 4250

 4428

4236

4286

 


 
Proces zabral 0.0043 sekund času a 0.72MB paměti.